Οι υπηρεσίες κήπου που αναλαμβάνουμε

Κήπος στο Πέραμα

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τις παρακάτω κηποτεχνικές εργασίες:

  • Κατασκευές και διαμορφώσεις χώρων πρασίνου
  • Συντηρήσεις Κήπων
    Εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος σε κήπους και μπαλκόνια
  • Κλαδέματα και κοπές δένδρων
    Εγκατάσταση οικιακών λαχανόκηπων
  • Συμβουλευτική και οργάνωση καλλιεργειών
  • Πρόγραμμα λιπάνσεων καλλιεργειών